Opinie Sheila Neijman

Yessssssss. party time. Verbinden met elkaar en weer mens zijn zoals onze natuur het liefst wil. Dit is namelijk het onderzochte resultaat van de WHO……….

Het sterftecijfer bij een infectie is geen vaste fysieke constante en kan aanzienlijk variëren bij locaties, afhankelijk van de populatiestructuur, de case-mix van geïnfecteerd en overleden individuen en andere, lokale factoren.

Locaties met veel sterfgevallen in verpleeghuizen kunnen hoog zijn
aldus schattingen van het sterftecijfer door infectie, maar het sterftecijfer door infectie zou nog steeds laag zijn onder niet-oudere, niet-verzwakte mensen.

Slechte beslissingen (bijv. COVID-19-patiënten naar verpleeghuizen sturen), slecht management (bijv. onnodige mechanische ventilatie) en hydroxychloroquine kunnen ook hebben bijgedragen tot slechtere resultaten.

Het sterftecijfer voor infecties is ook laag bij lage inkomens
landen in zowel Azië als Afrika, misschien als gevolg van de jonge leeftijdsstructuur. Echter comorbiditeit, armoede, kwetsbaarheid (bijv. ondervoeding) en overbelaste stedelijke leefomstandigheden kunnen een nadelig effect op het risico en verhogen zo het sterftecijfer voor infecties.

Lagere waarden zijn gezien bij jonge kinderen en hogere waarden bij adolescenten en jongvolwassenen, maar deze patronen zijn inconsistent en niet sterk genoeg om grote verschillen te extrapoleren tussen leeftijdsgroepen.
Door deze beperkingen te erkennen, op basis van de momenteel beschikbare gegevens, kan men stellen dat op 12 september 2020 meer dan een half miljard mensen zijn besmet, veel meer dan de ongeveer 29 miljoen gedocumenteerde laboratorium-bevestigde gevallen.

De meeste locaties hebben waarschijnlijk een sterftecijfer voor infecties van minder dan 0,20% en met de juiste, nauwkeurige niet-farmacologische maatregelen die selectief proberen om kwetsbare populaties en instellingen met een hoog risico, de infectie, te beschermen het sterftecijfer kan nog lager worden gebracht.

Het mediane sterftecijfer voor infecties op alle 51 locaties was 0,27% (gecorrigeerd 0,23%). De meeste gegevens waren afkomstig van locaties met hoge dodentol van COVID-19 en 32 van de locaties hadden een sterftecijfer van de bevolking (COVID-19 sterfgevallen per miljoen inwoners) hoger dan wereldwijd
gemiddeld (118 sterfgevallen door COVID-19 per miljoen op 12 september 2020.
Voor mensen jonger dan 70 jaar is het sterftecijfer van COVId-19 op 40 locaties met beschikbare gegevens varieerden van 0,00% tot 0,31% (mediaan 0,05%).
Hier het volledige document.
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pd

Geef uw reactie

Opgewonden
0
Gelukkig
0
Geweldig
0
Niet zeker
0
Dwaas
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in:Corona