Het Noorse Geneesmiddelenbureau en het Noorse Instituut voor Volksgezondheid onderzoeken twee gerapporteerde sterfgevallen om te beoordelen of er een verband is met het coronaire vaccin. Deze bewoners hebben het coronaire vaccin BioNTech/Pfizer ontvangen.

Het Norwegian Medicines Agency en het National Institute of Public Health volgen alle meldingen van vermoedelijke bijwerkingen, waaronder overlijden, op om het oorzakelijk verband te beoordelen.

De onderzoeken waarop de tijdelijke goedkeuring van het vaccin is gebaseerd, omvatten niet personen ouder dan 85 jaar. Daarom weten we weinig over de invloed van eventuele bijwerkingen op de alleroudsten. We nemen aan dat eventuele bijwerkingen bij ouderen hetzelfde zijn als bij jongere leeftijdsgroepen, maar blijft een aanname.

Echter is er ook een jonge Portugese gezondheidswerker overleden. Een mevrouw van 41, sterft twee dagen nadat hij het Pfizer vaccin heeft gekregen. Zij overleed 48 uur na het vaccin een ‘plotselinge dood’ en was voor zover bekend, volkomen gezond. Tevens heb ik vernomen dat er in Israël een aantal doden na vaccinatie zijn geweest.

Deze informatie kan ik niet traceren op RIVM site dan wel Rijksoverheid of College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Ik wil hier graag een aantal vragen over stellen:

  1. Is deze informatie bij u bekend? En zo niet, gaat u proactief deze informatie controleren?
  2. Hoe monitort u deze informatie?
  3. Waarom worden de vaccinaties niet tijdelijk uitgesteld totdat bekend is wat de oorzaak is van deze plotselinge doden?
  4. Waarom wordt deze informatie niet in de Nederlandse media verkondigd?

Beluister hier het interview…..

Geef uw reactie

Opgewonden
6
Gelukkig
3
Geweldig
1
Niet zeker
1
Dwaas
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in:Gezondheid