Opinie Ana Akkermann
Nu de spoedwet een feit is, leven we in een dictatuur. Vanaf nu is het namelijk verboden te demonstreren tegen het beleid van deze regering.
Het was een roerige zomer. Vreedzame mensen waaronder ook ouders en hun kinderen, trokken regelmatig naar de residentie om hun zorgen over de maatregelen te uiten.
Opvallend is de tweedeling in de maatschappij die door dit beleid wordt veroorzaakt. Een geraffineerd spel waarbij gebruikt wordt gemaakt van NLP technieken. De beruchte verdeel & heers techniek werpt zijn vruchten af. Wanneer we naar Australië kijken, kunnen we ongeveer inschatten wat ons nog te wachten staat.
De groep demonstranten, die voor een groot deel bestaat uit spiritueel bewuste mensen, wordt in de media geframed als staatsgevaarlijk en terroristisch terwijl er nog geen steen door de lucht is gegaan. Zelfs de wet wordt er nu op aangepast. Wie zich verzet tegen dit onmenselijke beleid, loopt het risico op een gevangenisstraf van twee jaar. We moeten nu letterlijk onze bek houden.
In tegendeel tot de beschuldigingen die men zelfs in Opsporing verzocht, zonder enig aantoonbaar bewijs verkondigt, wordt er nog steeds liefde gepredikt en strooit men met bloemen. Wie zijn bewustzijn eenmaal heeft ontwikkeld, kan niet leven in een dictatuur.
Het is nu tijd voor spirituele overgave die ons van binnenuit kracht zal geven en waarin we mogen vertrouwen op een energetisch keerpunt. Het universele recht zal zegevieren.
De strijders hoeven zich ook niet aangesproken te voelen wanneer zij zich niet herkennen in een radicaal of extremistisch profiel.
Met dank aan Johan Meijboom voor de foto.
Onderstaand de wet :
Wetsvoorstel verbod antidemocratische organisaties aangenomen door Tweede Kamer
Nieuwsbericht | 14-10-2020 | 09:00
Op het moment dat radicale of extremistische organisaties de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen, moeten we snel kunnen ingrijpen door zulke organisaties door de rechter direct te laten verbieden. Nu kost dat soms jaren procederen en dat gaat straks sneller en effectiever. Het wetsvoorstel van minister Dekker (Rechtsbescherming) dat dit mogelijk maakt, is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat is belangrijk, want bedreigingen van deze organisaties zijn de afgelopen jaren toegenomen.
Minister Dekker:
“We moeten een duidelijke grens trekken als vrijheden door radicale of extremistische organisaties misbruikt worden om onze rechtsstaat en democratische waarden aan te tasten. Tolerant zijn tegen intolerantie kunnen we ons simpelweg niet veroorloven. We maken het daarom mogelijk om sneller en effectiever in te grijpen tegen zulke organisaties als het nodig is, waar zoiets nu nog jarenlange procedures vergt.”
Verlichting bewijs
Om effectiever de strijd tegen antidemocratische organisaties aan te gaan, maakt de wet concreter wat in Nederland in strijd is, of kan zijn, met de openbare orde. Officieren van justitie kunnen daardoor eenvoudiger dan nu het geval is, bewijzen dat een organisatie moet worden verboden, bijvoorbeeld omdat deze aanzet tot haat en geweld of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. En de rechter krijgt meer houvast als hij een beslissing moet nemen over zo’n verzoek van het Openbaar Ministerie. Zo maken we het makkelijker om organisaties die onze samenleving dreigen te ontwrichten te verbieden en ontbinden.
Bestuursverbod
In de bestaande wetgeving ligt de nadruk alleen op organisaties, waarbij we individuen niet op de korrel kunnen nemen. Dit gaat veranderen. Leidinggevenden van verboden organisaties krijgen in principe een bestuursverbod van drie jaar of meer. Dit voorkomt dat zij ongehinderd door kunnen gaan met hun antidemocratische activiteiten in een andere organisatie. Ook kan de rechter het bevel geven tijdens de procedure activiteiten van een organisatie stop te zetten, waarbij het strafbaar wordt als je zo’n verbod negeert. Zo voorkomt het wetsvoorstel dat ongewenste activiteiten binnen een organisatie worden voortgezet totdat de verbodenverklaring en ontbinding onherroepelijk zijn.
Verdubbeling straf
Wie na een definitief verbod toch nog doorgaat, kan straks een gevangenisstraf van twee jaar krijgen. Nu is dat nog één jaar.

Geef uw reactie

Opgewonden
0
Gelukkig
0
Geweldig
0
Niet zeker
0
Dwaas
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in:Maatschappij