Eén belangrijk onderdeel van de opleiding voor #gelukscoach is de bewustzijnsschaal van Hawkins. Deze bewustzijnsschaal is al 15 jaar onderdeel van de opleiding en is nog steeds toepasselijk.
Omdat je huidige staat van bewustzijn je gedrag, acties, emoties, gedachten en overtuigingen bepaalt, heeft dit invloed op geluk dan wel werkgeluk. Het is essentieel bewust te worden waar je ontwikkelpunten liggen en je tegenkrachten voor je geluksgevoel.
Het is absoluut een fabel dat een hoger bewustzijn beter is, het is allemaal onderdeel van onze bewustzijnsgroei en collectief bewustzijn. Ook denkt de massa in een hoog bewustzijn te fungeren, wat meestal niet correct is.
In de opleiding voor Gelukscoach scoort men over het algemeen ook hoger op de questionnaire die speciaal ontwikkeld is in samenwerking met Soffos onderzoeksbureau, om inzichtelijk te maken wat je setpoint is.
Door steeds meer met bewustzijn te leren werken ontdekt men ook dat de massa om en nabij moed fungeert. Ook wil men graag hoog scoren, echter is dit eerder vanuit ego-bewustzijn een streven (verlangen) dan vanuit moeiteloosheid.
De kunst is om vooral die neutrale positie toe te passen of toe te laten. Je hoeft dan niet iets te bereiken, maar verblijft vooral in het hier en nu. Dit is zo’n sterke kracht, de neutrale positie, want we vinden namelijk allemaal wel ‘overal iets van’.
Zo leert het je ook spirituele bypasses te zien, bijvoorbeeld met betrekking tot verlichting of lichtwezens. Mensen die zich identificeren met een lichtwezen, of zich verlicht noemen. Ook dit ontstaat eerder vanuit het ego-bewustzijn, het gevoel Speciaal te willen zijn. Kun je ook dit bekijken vanuit de neutrale positie?
Ga gewoon in het midden staan, in het hier en nu, daar waar iedereen kan staan, de neutrale plaats waar je jezelf en de ander vanuit heelheid of in het hier-en-nu kunt zien.
Stop ook met te streven naar een hoger bewustzijn of zoals sommige mensen noemen dat je altijd positief moet zijn. Dat is een illusie. Evolutie is onderdeel van een levensreis wat je bewust mag toepassen, niet iets wat je moet bereiken. Alles onder moed mag je gewoon toelaten. Het is niet fout. Het betekent dat je je eigen schaduw toelaat. ❤️

Geef uw reactie

Opgewonden
0
Gelukkig
0
Geweldig
0
Niet zeker
0
Dwaas
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in:Gezondheid