DE VOORAVOND
DEEL 4: LOSLATEN EN OVERGAVE
*****
*****
Zolang ons normale leven onverstoord de kans kreeg om door te draven en de voormalige orde in stand werd gehouden, was er veel minder kans voor ons om uit de herhaling van ons dagelijks leven los te breken en onszelf de kans te geven om openbaringen te krijgen over de ware aard van de werkelijkheid.
Daarom was ons normale leven niet bepaald bevorderlijk voor het pad van onze ziel. De ziel is gemaakt om te transcenderen. Zij leeft in de eeuwigheid. Geboorte en dood zijn slechts transities van de ene vorm naar een andere. De ziel is gemaakt om zo veel mogelijk ervaringen te hebben en zo veel mogelijk lessen te leren in het fysieke domein van de dualiteit, zodat wij kunnen blijven evolueren langs de opwaartse spiraal van onze kosmische evolutie.
*****
Helaas worden mensen op aarde moedwillig afgeleid van hun ziel en verslaafd gehouden aan systemen en structuren,  en meningen, consumentenproducten en drugs, persoonlijke status, materiële rijkdom en nog veel meer dingen om zo een matrix te blijven dienen die ontworpen is om hun energie af te tappen en ze ervan te weerhouden om hun ware aard te realiseren.
*****
Dat is de reden waarom elke crisis in werkelijkheid een zegening in vermomming kan zijn omdat het voormalige systeem wordt verstoord en we plotsklaps uit ons dagelijks leven worden geworpen en in een proces van ontdekking en transformatie belanden.
Met andere woorden, een crisis geeft ons de mogelijkheid om te ontkoppelen van de matrix en opnieuw verbinding te leggen met het eeuwige rijk van de ziel. Want het is de ziel die incarneert op aarde en de kans wordt gegeven om zijn frequentie te verhogen en zo op te stijgen naar een hogere octaaf van zijn kosmische evolutie.
*****
Dat is in essentie waarom wij hier komen omdat het fysieke leven op aarde ons toestaat om ons bewustzijn te evolueren.
Echter, aan de andere kant zijn er tevens velen die hier komen en juist afgescheiden raken van hun essentie. In zekere zin verkopen ze hun ziel (hun energie) aan de matrix en zo vervallen ze in een neerwaartse spiraal van devolutie dieper en dieper de lagere niveaus van het bestaan in.
*****
Paradoxaal genoeg is dat de manier waarop het grootste deel van de elite in deze wereld in staat zijn geweest om hun positie te claimen. Door te ontkoppelen van hun ziel en in plaats daarvan een artificieel construct te aanbidden, wiens enige doel is om de menselijke bevolking verslaafd te houden aan hun materiële bestaan, totaal onbewust van de grootsheid van hun eeuwige werkelijkheid.
*****
Zij die zich vastklampen aan hun materiële bestaan raken onvermijdelijk afgescheiden van hun ziel en worden in plaats daarvan geïnfecteerd met de onverzadigbare lusten van het ego. Terwijl zij die ervoor kiezen om los te laten en zich over te geven hun ziel permissie geven om hun uit de gebondenheid te leiden en te bevrijden van alle hechtingen.
*****
Het effect daarvan is dat we letterlijk in een andere frequentie beginnen te trillen dan de massa. Hoe meer we loslaten en onze hechting aan dit aardse bestaan overgeven hoe meer we onze trilling verhogen. En hoe hoger onze trilling wordt, hoe meer sluimerende delen van ons bewustzijn opnieuw in ons beginnen te ontwaken.
*****
Bijgevolg beginnen we ons te herinneren dat deze 3D wereld waarin we leven slechts een fase is van een eeuwig proces waarin vele hogere niveaus van het bestaan op ons wachten.
Echter, we gaan ons ook realiseren dat het beide kanten op kan gaan. De meeste mensen hebben zich wijs laten maken dat ze slechts één keer leven en dat derhalve hun bestaan in essentie betekenisloos is.
Op deze manier houden ze zichzelf gevangen in een lagere frequentie en dit houdt ze onder de heerschappij van de duistere machten die de globale machtsstructuur in deze wereld aansturen.
*****
Door blind te vertrouwen op externe autoriteiten hebben we onszelf geconditioneerd om machteloze levens te leiden en om ons te gedragen in overeenstemming met een voorgeschreven werkelijkheid in plaats van onze ziel toestemming te geven om ons te leiden naar onze persoonlijke openbaringen over de ware aard van de werkelijkheid”
*****
Sven Burger is High Performance Life(style) Coach, Transformatief Gezondheids- en Voedings Coach, Lichtwerker en Ervaringsdeskundige.
Je kunt Sven bijna dagelijks telefonisch consulteren.
*****
*****
Voor wie de spanning te veel wordt en niet kan wachten op het volgende hoofdstuk morgen: De volledige film is desgewenst hier in het Engels (Nederlands ondertiteld) al te kijken duur 32:55 minuten https://youtu.be/2Kye-JZiJ7w
Bedankt Rubin van Kooyk voor al je tijd en het werk wat je er in gestopt hebt, het resultaat mag er zijn.

Geef uw reactie

Opgewonden
0
Gelukkig
0
Geweldig
1
Niet zeker
0
Dwaas
0

You may also like

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in:Psychologie